Kontakty

Kontakty

Webové texty mají být stručné, zajímavé a přehledné. Používejte poutavé nadpisy, krátké věty, odkazujte, nezapomeňte na odstavce. Daleko lépe se čtou heslovité texty s odrážkami. Dávejte velký pozor na překlepy, pravopisné chyby, složení vět. Někdy je lepší si po sobě text přečíst opakovaně. Chyby v textu uživatele určitě nepřesvědčí o ničem dobrém.

  • Co váš produkt vystihuje? Popište, proč by si měl uživatel vybrat právě vás..

    SPOLEHLIVOST
  • Co váš produkt vystihuje? Popište, proč by si měl uživatel vybrat právě vás..

    RYCHLOST
  • Co váš produkt vystihuje? Popište, proč by si měl uživatel vybrat právě vás..

    DŮVĚRA

pojďme začít společný projekt 

+420 123 456 789